Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. mgr lic. Piotr WOJCIECHOWSKI SDS
ur. 10 marca 1977 roku w Radomiu,
święcenia kapłańskie – 21 maja 2005 roku
z rąk kard. Franciszka Macharskiego
(we Wszemirowie od 1 grudnia 2016 roku)
imieniny 29 czerwca
Pomoc duszpasterska, Rekolekcjonista: Ks. mgr Krzysztof BRODA SDS
ur. 26 stycznia 1972 roku w Olkuszu,
święcenia kapłańskie – 30 maja 1998 roku
z rąk kard. Henryka Gulbinowicza
(we Wszemirowie od 1 lipca 2018 roku)
imieniny 25 lipca